MOTYW - Ognisko Edukacji Twórczej - nauka gry na gitarze i keyboardzie - Łódź i okolice
Motyw - Ognisko Edukacji Twórczej Skontaktuj się z nami!

polski | english
Strona główna
Kim jesteśmy?
Jak uczymy?
Co gramy?
Co nowego?
Zacznij grać!
Cennik
Kontakt

CennikNauka gry prowadzona jest w systemie grupowym, 4 osoby w grupie.
Zajęcia odbywają się w sali szkolnej. Na czas lekcji instrumenty dostarczane są przez MOTYW - keyboardy zawsze, po jednym dla każdego ucznia, zaś gitary w pierwszym roku nauki do Gwiazdki, po jednej dla każdego ucznia. Każda grupa ma lekcję 1 raz w tygodniu, zawsze w tym samym dniu tygodnia o tej samej godzinie, przez 9 miesięcy od października do czerwca.
Opłata jest zryczałtowana miesięcznie i wynosi:

gitara (zł/miesiąc)       keyboard (zł/miesiąc)
100,- 100,-

Wyjaśnijmy, co rozumie się pod sformułowaniem "opłata jest zryczałtowana miesięcznie".

Punktem wyjścia jest tu czesne za cały rok szkolny, czyli za 9 miesięcy, od października do czerwca, które wynosi 900,- zł. Nie żądamy, by płacili Państwo za cały rok szkolny z góry, zwłaszcza że nigdy nie ma  pewności, czy dziecko "połknie bakcyla" muzykowania. Dlatego wprowadziliśmy możliwość opłaty w ratach miesięcznych. 900,- podzielone na 9 rat daje 100,- zł. Jest to kwota, którą należy wnieść zawsze na pierwszej lekcji każdego miesiąca nie bacząc na to, czy w danym miesiącu będą 4, 5, czy z powodu jakiegoś święta tylko 3 jednoimienne dni tygodnia. Kalendarz zajęć został przez nas wzięty pod uwagę już na początku roku szkolnego!
W organizacji pracy uwzględniliśmy wszelkie ferie, a także wszystkie dni świąteczne.
W czasie ferii i w święta nie nauczamy, już choćby dlatego, że szkoły pozostają zamknięte, ale w pozostałych terminach wszystkie lekcje się odbywają! Nie ma sztucznego sklejania "długich weekendów". Zarówno w przeddzień święta, jak i po święcie normalnie pracujemy! Zresztą nawet i lekcje, które z powodu różnych świąt pozornie przepadają, bilansują się per saldo w ciągu roku w postaci zajęć dodatkowych, jak koncerty i popisy oraz próby do tychże.
Proszę pamiętać, że nasza działalność nie zalicza się do zajęć popołudniowych prowadzonych przez szkołę i nie podlega lokalnym zarządzeniom szkoły, u której dzierżawimy sale. Zatem jeśli spotkacie się Państwo z informacją o odwołaniu zajęć popołudniowych w danym dniu podaną dziecku przez szkołę,a zdarzy się tak na pewno! to nie odnosi się o do naszych zajęć. A jeśli się kiedyś zdarzy, że my będziemy zmuszeni odwołać, czy raczej przełożyć nasze lekcje, to zawiadomimy Państwa sms-em. Jeśli "milczymy", to znaczy, że zajęcia się odbędą normalnie i nie ma nawet powodu dzwonić do nas, by się o tym upewniać.
Reasumując: raty miesięczne należy wnosić w stałej wysokości 100,- zł na początku każdego miesiąca.

A co, jak dziecko zachoruje?
Wtedy należy nas zawiadomić telefonicznie, najpóźniej w dniu lekcji PRZED POŁUDNIEM. Pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnego wysiłku, np. doręczenia keyboardu, zasilacza, pulpitu do nut, czy gitary na lekcję, ale nie ma to wpływu na opłatę miesięczną, gdyż nie zmniejsza naszych kosztów, choćby tych, ponoszonych na rzecz szkół, a i naszego wysiłku dydaktycznego również nie, tym bardziej, że my takiemu dziecku zawsze proponujemy po wyzdrowieniu lekcję uzupełniającą, np. na sąsiedniej godzinie lekcyjnej, by potem dobrze się czuło w swojej grupie. Tak samo jest, gdy nieobecność trwa przez dwie lekcje. Natomiast jeśli nieobecność zgłoszona uprzednio telefonicznie (!) ma być dłuższa niż 2 lekcje, to wtedy się "dogadujemy" w sprawie finansów.

A jeśli choroba trwa miesiąc lub dłużej?
To, jeśli ta absencja została zgłoszona do nas telefonicznie, to za trzymanie miejsca pobieramy opłatę wys. 30,- zł miesięcznie. W razie niezgłoszenia oczekujemy pełnej opłaty miesięcznej. Uczulamy Państwa w związku z powyższym na bliski kontakt telefoniczny z nami we wszystkich takich przypadkach, pozwoli nam to potem uniknąć "trudnych rozmów" ;).

Wypis dziecka
polega na zgłoszeniu do nas (nie do sekretariatu szkoły!) w dowolnej formie, osobiście, telefonicznie lub mailowo, że od przyszłego miesiąca dziecko nie będzie już do nas uczęszczać i na uregulowaniu płatności za miesiąc bieżący niezależnie od tego czy, i z ilu lekcji
dziecko skorzysta w  bieżącym miesiącu  (nowy miesiąc - nowa opłata).  Nie pytamy o przyczynę rezygnacji, ale prosimy, żeby takie sprawy załatwiał z nami rodzic, a nie dziecko.

thank you gif

Uczeń korzysta u nas nieodpłatnie z następujących świadczeń:
  • nuty i inne materiały drukowane,
  • doradztwo przy zakupie instrumentu do ćwiczeń domowych,
  • nauka obsługi prywatnego keyboardu,
  • wymiana w gitarze strun doręczonych przez ucznia oraz drobne poprawki lutnicze,
  • ewentualne dodatkowe lekcje w związku z przygotowaniem do udziału w konkursie,
  • obecność nauczyciela na przesłuchaniach konkursowych poza siedzibą MOTYWU.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem instrumentu, możemy ci w tym pomóc. Nasze porady znajdziesz tutaj...
Gitara klasyczna
© Copyright 2007 MikiDesign.
All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.